Проект „Еко разиграна сликовница“

Проект „Еко разиграна сликовница“

ПОЛИМАТ 13 во рамки на проектот „Еко разиграна сликовница“, на сите училишта и градинки на територијата на општина Богданци им подари сликовници „Пчеларска тетратка“ Спроведувањето на овој проект чија целна група се најмалите деца и ученици, на возраст до трето...