News

Архус столче

Архус столче

На седница на совет на општина Богданци на 16.12.2020 година беше донесена одлука за вклучување и учество на граѓанскиот сектор при донесување на одлуки од областа на заштита на животната средина. Архус столче симболично претставува столче резервирано за претставник...

Водич за примена на Архуската Конвенција

Водич за примена на Архуската Конвенција

ПОЛИМАТ 13 се збогати со уште една издадена публикација – „Водич за примена на Архуската Конвенција за локални самоуправи“. Водичот содржи генерален приказ на Архуската Конвенција, со посебен фокус на обврските на локалните самоуправи кои произлегуваат од неа,...

Обука за студенти, запознавање со Архуската Конвенција

Обука за студенти, запознавање со Архуската Конвенција

Во периодот од 02 - 04 декември ПОЛИМАТ 13 организираше обука за студенти на прв и втор циклус на студии на правен факултет и за претставници на здруженија на граѓани од општина Богданци. Целта на обуката која се одржа на платформата Zoom е запознавање на учесниците...

Обука за примена на Архуска Конвенција

Обука за примена на Архуска Конвенција

Започнувајќи на 27 ноември, 30 ноември и на 01 декември ПОЛИМАТ 13 организираше обука на платформата Zoom, за примена на Архуска Конвенција за претставници на општинската администрација од Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и...

Објавуваме КОНКУРС за творби на тема ГО САКАМ БОГДАНЦИ И НЕГОВАТА ПРИРОДА

Објавуваме КОНКУРС за творби на тема ГО САКАМ БОГДАНЦИ И НЕГОВАТА ПРИРОДА

ПОЛИМАТ 13 во партнерство со Македонското еколошко друштво распишува конкурс за ученици од основните и средните училишта од општина Богданци. Целта на конкурсот е популаризирање на Значајното растително подрачје „Богданци“ и разновидноста на диви растенија со кои...

Видео запис за сликовницата „Пчеларска тетратка“

Видео запис за сликовницата „Пчеларска тетратка“

Денес на YouTube каналот на ПОЛИМАТ 13 беше објавен видео записот за сликовницата „Пчеларска тетратка“ (https://www.youtube.com/watch?v=jAzOqTtmuog). Видео записот претставува аудио-визуелно претставување на оваа сликовница со цел дечињата кои не знаат да читаат да...

Friends of Polymath 13

Milieukontakt Macedonia

Macedonian Ecological Society

Rural Development Network of North Macedonia

Municipality of Bogdanci

Address

Marshal Tito 64

1484, Bogdanci

Phone number

+38975216103

+38975393306

Contact Us: