Обука за примена на Архуска Конвенција

Започнувајќи на 27 ноември, 30 ноември и на 01 декември ПОЛИМАТ 13 организираше обука на платформата Zoom, за примена на Архуска Конвенција за претставници на општинската администрација од Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и за членови на Совет на општина Богданци. Обуката имаше за цел запознавање на учесниците со Архуската Конвенција, обврските и практики кои локалните самоуправи можат да ги применуваат во насока на овозможување на пристап до информации, учество на јавност и пристап до правда, за да можат да бидат во служба на граѓаните, нивните потреби и одговорности за обезбедување на чиста и здрава животна средина.

Обуката се одржа во рамки на проектот „Архус столче“ кој го спроведува ПОЛИМАТ 13, и е регрантиран во рамки на националниот проект „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“ кој го спроведуваат ЗОР Милиеуконтакт Македонија и ЗИЖС Развојна програма, финансиран од Европската Унија.

 

Адреса

Ул. Маршал Тито бр.64

1484, Богданци

Телефонски број

+38975216103

+38975393306

За повеќе информации контактирајте не: