Проект „Еко разиграна сликовница“

ПОЛИМАТ 13 во рамки на проектот „Еко разиграна сликовница“, на сите училишта и градинки на територијата на општина Богданци им подари сликовници „Пчеларска тетратка“

Спроведувањето на овој проект чија целна група се најмалите деца и ученици, на возраст до трето одделение, вклучително и нивните наставници и родители претставува вложување во иднината. 

If the youngest ones are instilled with values ​​that contribute to the development of love for nature, animals and plants, they will develop into individuals who treat nature with respect, use it as a source of life resources, but to the same extent. they reciprocate, nurture and preserve our environment.

The project is financially supported by the NM Rural Development Network, the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) and the We effect foundation.

Address

Marshal Tito 64

1484, Bogdanci

Phone number

+38975216103

+38975393306

Contact Us: