Новости

Објавуваме КОНКУРС за творби на тема ГО САКАМ БОГДАНЦИ И НЕГОВАТА ПРИРОДА

Објавуваме КОНКУРС за творби на тема ГО САКАМ БОГДАНЦИ И НЕГОВАТА ПРИРОДА

ПОЛИМАТ 13 во партнерство со Македонското еколошко друштво распишува конкурс за ученици од основните и средните училишта од општина Богданци. Целта на конкурсот е популаризирање на Значајното растително подрачје „Богданци“ и разновидноста на диви растенија со кои...

Видео запис за сликовницата „Пчеларска тетратка“

Видео запис за сликовницата „Пчеларска тетратка“

Денес на YouTube каналот на ПОЛИМАТ 13 беше објавен видео записот за сликовницата „Пчеларска тетратка“ (https://www.youtube.com/watch?v=jAzOqTtmuog). Видео записот претставува аудио-визуелно претставување на оваа сликовница со цел дечињата кои не знаат да читаат да...

Проект „Еко разиграна сликовница“

Проект „Еко разиграна сликовница“

ПОЛИМАТ 13 во рамки на проектот „Еко разиграна сликовница“, на сите училишта и градинки на територијата на општина Богданци им подари сликовници „Пчеларска тетратка“ Спроведувањето на овој проект чија целна група се најмалите деца и ученици, на возраст до трето...

Пријатели на Полимат 13

Милиеуконтакт Македонија

Македонско Еколошко друштво

Мрежа за  рурален развој на Северна Македонија

Општина Богданци

Адреса

Ул. Маршал Тито бр.64

1484, Богданци

Телефонски број

+38975216103

+38975393306

За повеќе информации контактирајте не: