Новости

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

Наслов на проектот: Одржливо управување со електронски отпад – сервис за поправка и правилно одлагање на ОЕЕО во општините Богданци и Дојран Контакт: Надица Маџирова, Проектен координатор, Е-пошта: nadicamadzirova@gmail.com, info.polymath13@gmail.com Моб: 075/393 306...

Повик за студенти

Повик за студенти

Здружението за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13 во рамките на проектот „Градење на локалните капацитети за управување со Значајното растително подрачје Богданци (ЗРП Богданци)“ финансиран од Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), распишува конкурс...

Архус столче

Архус столче

На седница на совет на општина Богданци на 16.12.2020 година беше донесена одлука за вклучување и учество на граѓанскиот сектор при донесување на одлуки од областа на заштита на животната средина. Архус столче симболично претставува столче резервирано за претставник...

Водич за примена на Архуската Конвенција

Водич за примена на Архуската Конвенција

ПОЛИМАТ 13 се збогати со уште една издадена публикација – „Водич за примена на Архуската Конвенција за локални самоуправи“. Водичот содржи генерален приказ на Архуската Конвенција, со посебен фокус на обврските на локалните самоуправи кои произлегуваат од неа,...

Обука за студенти, запознавање со Архуската Конвенција

Обука за студенти, запознавање со Архуската Конвенција

Во периодот од 02 - 04 декември ПОЛИМАТ 13 организираше обука за студенти на прв и втор циклус на студии на правен факултет и за претставници на здруженија на граѓани од општина Богданци. Целта на обуката која се одржа на платформата Zoom е запознавање на учесниците...

Обука за примена на Архуска Конвенција

Обука за примена на Архуска Конвенција

Започнувајќи на 27 ноември, 30 ноември и на 01 декември ПОЛИМАТ 13 организираше обука на платформата Zoom, за примена на Архуска Конвенција за претставници на општинската администрација од Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и...

Пријатели на Полимат 13

Милиеуконтакт Македонија

Македонско Еколошко друштво

Мрежа за  рурален развој на Северна Македонија

Општина Богданци

Адреса

Ул. Маршал Тито бр.64

1484, Богданци

Телефонски број

+38975216103

+38975393306

За повеќе информации контактирајте не: