Почетна

Добродојдовте на сајтот на Полимат 13, кој сеуште е во изработка.

За повеќе информации околу ЕУ2020ЈИПР – Примена на ЕУ 2020 пакетот за клима и енергија преку градење партнерства во Југоисточен плански регион; пристапете на страната на проектот.